Cephalotus follicularis - kandens indre krave

Cephalotus krave inderside

Cephalotus krave trichomer i-side

Cephalotus trichomer

Cephalotus kravetrichomer


Cephalotus trichom tvs

 

--- H. S. Heide-Jørgensen, april 2014.

Cephalotus kandens inderside er som hos de øvrige faldgrubefælder zoneinddelt med henblik på at hindre byttet i at kravle ud af kanden. Fra kanderanden og undersiden af peristomiets tænder til ca. midtvejs ned i kanden er hver eneste epidermiscelle vokset ud til et spidst hår (trichom). Ca. en fjerdedel fra mundingen er fælden udstyret med en nedadvendt cirkulær krave eller tagskæg, hvor hårenes spidser uanset kravens krumning vender nedad. Hårene tiltager i længde fra begge hårzonens ender mod midten med kraven. Hårzonen afløses nedefter af en plan og glat glidezone, der ifølge litteraturen er besat med talrige små kirtler med ukendt funktion. Herefter følger de to valke med fordøjelseskirtler samt en glat bundzone uden kirtler (se her).

Cephalotus trichomer

T.v. og herover ses hår fra kravens inderside. T.h. ses noget kortere hår fra området over kraven nærmere peristomiet. Hårene er levende celler, men det er uvist om de har en funktion ud over sammen med tænderne, kraven og glidezonen at dirigere byttet ned i fælden og hindre, at det slipper ud igen.


T.v. ses hår fra hulningen under kraven, og t.h. er det hår fra kravens yderside. Hårenes overflade er mønstret af en stærkt foldet kutikula.
T.v. et foto fra samme område som billedet lige ovenfor, men hårene er set fra spidsen. Det ses tydeligt, at hårene i den bassale ende er indbyrdes forbundet med en tynd kutikula klædt cellevæg. T.h. ses korte hår umiddelbart før overgangen til en plan og glat glidezone. Der ses bakterier i gruberne mellem hårene, hvilket sandsynliggør, at denne del har været under væskeniveau.


Billederne herunder er fra et transmissions elektronmikroskop. Cellekerne, kutikulafolder og cellevægsbroer ses. Det er en gåde, hvad formålet med disse folder og vægbroer er.
Cephalotus trichomer tvs

Cephalotus krave forfra

Cephalotus over krave

Cephalotus krave yderside

Cephalotus glidezone overgang

Cephalotus kutikula bro
Cephalotus kutikula- - - - - ---------

--------------- - --- - - -------------------------- - - Retur til Cephalotus eller Oversigt over carnivore slægter eller til Forside.
-