Cephalotus follicularis - kirtelvalk

Cephalotus kirtelvalk
Kirtelvalk på kandens inderside med to store 'vulkankirtler' og talrige små 'stoma-kirtler'.

Cephalotus stor kirtel Tværsnit af 'vulkankirtel'. Gul prik, endodermoid celle. Rød prik, xylemcelle i ledningsstreng.

Cephalotus vulkan udsnit
Udsnit af ovenstående viser løftet kutikula over kirtelceller. Farvning, PAS-anilinblåsort.

Cephalotus endodermoide celler Kutiniseret væg mellem to endodermoide celler. T.h. kirtelcelle.

Cephalotus bakterier
Kirtelvalk med bakterier på epidermiscellers ydervæg, hvor halvdelen er kutiniseret


Den brunlige kirtelvalk i Cephalotus kanden er udstyret med to typer kirtler, der betragtes som fordøjelseskirtler. De relativt få, men store kirtler rummer op mod 200 celler og hæver sig op som en lav kegle og kan derfor betegnes vulkankirtler. De små er meget talrige og anlagt i forbindelse med en spalteåbnings omdannede læbeceller (se her). Valken er som regel dækket af kandevæsken og overstrøet med bakterier (foto herover), der bidrager med fordøjelses enzymer.Cephalotus kirtel kutikula
Begge kirteltyper antages for fordøjelsekirtler, men det er ikke påvist, at de fungerer som sådan. Hos de fleste kødædende planter kan fordøjelseskirtler både udskille enzymer og optage næring. Det er bemærkelsesværdigt, at kirtlerne hos Cephalotus kun findes på valkene, da de ikke altid kan påregnes at være under væske niveau, og da hele bundzonen under valkene er helt uden kirtler. Det er ikke undersøgt, om bundzonen, hvor næringen er koncentreret, fungerer som en stor absorberende kirtel, som det er tilfældet i Sarracenia familien (se her). De store 'vulkankirtler' synes ud fra strukturen primært at have udskillende funktion. Der er påvist protease og sur phosphatase i uåbnede kander, og disse enzymer kunne komme fra vulkankirtlerne. De fungerer som beskrevet for nektarierne på peristomietænderne. Kirtelcellerne er indkapslet af endodermoide celler, hvor de radiære vægge på farvefotoet fremstår farveløse, da væggenes hulrum er blokeret af fedtstoffet kutin. Ledningsstrengene når frem til én celle fra de endodermoide celler. Der ses sivæv imellem de to markerede ledningsstrenge. Fotoet herover viser, at kutikula på de centale kirtelcellers overflade er gennembrudt af kanaler bestående af cellulose og pectin, så de tillader udskillelse af enzymer. Desuden kan trykket under kutikula blive så stort, at den løftes op fra cellevæggen som en ballon (rød pil samt nederste farvefoto), og herved åbnes kanalerne yderligere.

.


- - - - - ------................................---- H. S. Heide-Jørgensen, april 2014.

------------------------- - --- - - - - - Retur til Cephalotus eller Oversigt over carnivore slægter eller til Forside.
-