Forside/Cover: Viscum album
Mistelten
Heide-Jørgensen H S. 2002. Haustoriets struktur og funktion (Snylteplanter I). Naturens Verden 85 (11/12) p 32-52.

Abstract/Summary:
Der kendes mere end 3.900 arter af snyltende eller parasitiske blom-sterplanter, hvoraf en del har meget stor betydning ved at ødelægge markafgrøder især i udviklingslandene. Parasitten har udviklet et særligt organ, haustoriet, som bruges til fasthæftning på og næringsoptagelse fra værten. Dette er den første artikel i en serie, der behandler parasitternes forekomst, haustoriets udvikling og funktion, spirings- og sprednings-biologi, værstsspecificitet, økomisk betydning og bekæmpelse samt parasitternes evolution.


Rettelser/Corrigenda:
Side 1, Indholdsfortegnelsen: Ret Fuktion til Funktion.
Side 32, Fig. 1B: Pile mangler fra Mycelium til den gule streg og fra Cortex til laget
-----mellem overfladen og det rødskraverede xylem. Ifølge de botaniske nomen-
-----klaturregler skal Parasitaxus ustus rettes til P. usta.
Side 51, Litteratur: Heide-Jørgensen 1989. Slet I: efter Viscum minimum.
Bemærk: Naturens Verden anvender nyt komma.


Gå til Publikationsliste eller til Index - Go to Publication List or go to Index page.