Forside/Cover: Drosophyllum lusitanicum
Peg på billedet for at se det planlagte forsidebillede af Dionaea muscipula, der svarer til den trykte billedtekst.
Heide-Jørgensen H S. 1987. Kødædende planter 2. Limpinde, fluepapir og rævesakse. - Naturens Verden 1987(8): 279-296.


Abstract/Summary:
Kødædende eller carnivore planter er planter, der har opnået en konkurrencemæssig fordel på sure, våde og næringsfattige jordtyper, idet deres blade er specialiserede som fangstredskaber, der kan lokke, fange og fordøje en række mindre dyr, fortrinsvis insekter. Ved byttets fordøjelse opnår de kødædende planter et vigtigt tilskud af især nitrat- og fosfatforbindelser, som det er vanskeligt at skaffe sig i tilstrækkelig mængde på normal vis via rodsystemet på de ovennævnte jordtyper. - I denne artikel behandles fældetyper, der fungerer som limpinde, fluepapir og rævesakse, hvor fangstmetoden varierer fra en passiv anvendelse af klæbrigt sekret til en aktiv bevægelse af hele eller dele af bladpladen. Mellem disse fældetyper findes Drosera (soldug), der forekommer i den danske natur, og Dionaea (fluefanger), hvor begge slægter under fangsten anvender et impulsledningssystem, der på flere måder minder om impulsledningen i dyrenes nervesystem.


Rettelser/Corrigenda:
Redaktionen har valgt et andet end det aftalte forsidebillede, men har ikke udskiftet teksten på omslagets inderside. Det publicerede forsidebillede optræder samtidig inde i artiklen som Fig. 4 med korrekt billedtekst.
Fig. 5 var planlagt som en halvsides figur, men er blevet reduceret så stærkt, at de i figurteksten beskrevne detaljer ikke kan ses. Se figuren i nødvendig størrelse herunder.

Drosophyllum lusitanicum med to fangne biller. I naturen trækkes tentaklernes fangstslim ud som 'spindelvævstråde', når bladene blæser mod hinanden.
Aktiverede fordøjelseskirtler ses som sorte pletter på bladet i den røde ring.

Activated digestive glands are encircled.
 

Gå til Publikationsliste eller til Index - Go to Publication List or go to Index page.