Cuscuta reflexa - Photographer: H S Heide-Jørgensen

 

C. reflexa is a South-American species illustrated here by its loose inflorescence (visited by four tiny aphids) and longitudinal sections of 5-merous flowers. The interpretation of the ring-shaped, natural reddish coulered tissue seen in the sections is so far unclear.

C. reflexa er en S-Amerikansk art. Der er vist en løst bygget blom-sterstand (besøgt af 4 meget små bladlus) og længdesnit af de 5-tallige blomster. Det er uklart, hvorledes det ringformede naturligt rødlige væv, der ses på snittene, skal tolkes.

Photograph from Henning S. Heide-Jørgensen 2008: Parasitic flowering plants. - Dansk præsentation