Conopholis americana (Orobanchaceae)
Photographer: H S Heide-Jørgensen

 

A native holoparasite of Eastern North-America parasitic on a few species of oak, Quercus. The inflorescences emerge from a large, principally subterranean tuber developed from the primary haustorium.

En helsnylter fra det østlige N-Amerika, hvor den parasi-terer nogle få arter af eg, Quercus. Blomsterstandene udvikles fra en stor hovedsageligt underjordisk knold, der repræsenterer det primære haustorium.

Photograph from Henning S. Heide-Jørgensen 2008: Parasitic flowering plants. - Dansk præsentation